Váš partner v informačních technologiích pro stavebnictví


  Služby

  Vývoj softwarových řešení

  Klíčovou část poskytovaných služeb tvoří vývoj a poskytování informačních systémů pro oblast stavebnictví. Tyto systémy výrazně zjednodušují procesy plánování, analýzy, odhady cen a časů, řízení práce a zdrojů, účetnictví a tak vedou k úsporám času a prostředků při stabevních projektech. Nová aplikace, která je v současnosti vyvíjena naší společností, je v tomto směru poměrně komplexní. Je rozdělena do následujících modulů:
  • ADM administrace a nastavení
  • NKA denní pracovní výkaz a analýza
  • REG průběžné financování stavebních prací na základě standardních/katalogových cen
  • OFB podpůrná sada kancelářských nástojů: textový procesor, tabulkový procesor, plánovač
  • SIA podpora standardních rozhraní, které byly specifikovány organizací Association of Engineers & Architects. Pomocí těchto rozhraní je možno komunikovat s jinými stavebními informačními systémy.
  • DVN, VKA, AUN, ASN sada modulů pro větší stavební společnosti, které používají k plánování a kalkulaci standardních katalogů. Tyto moduly jsou v současnosti optimalizovány speciálně pro katalog NPK (Norm Position Katalog), který je využíván převážně ve Švýcarsku. Katalogy popisují do detailu každý krok stavebních prací (včetně standardních cen).
  • DEV, VKS, AUS sada speciálních modulů pro menší stavební společnosti či menší pracovní skupiny, kde by použití standardních katalogů nebylo vhodné. Uživatel si pro stavební práce vytváří vlastní uživatelský katalog.

  Technologie pro návrh

  Základem vývoje softwarového systému není implementace, ale specifikace požadavků zákazníka, analýza a návrh. V naší společnosti je kladen na na celý tento proces velký důraz. Využíváme metodiku založenou na standardu UML (Unified Modeling Language).

  Technologie pro implementaci informačních systémů

  Naše společnost vyvíjí systémy založené na progresivních technologiích a průmyslových standardech, které se v průběhu tohoto období vytvářejí či zdokonalují nebo teprve vznikají. Protože jsou softwarové systémy vyvíjeny pro zákazníky požadující spolehlivá a robustní řešení, musí těmto požadavkům vyhovovat i použité technologie.
  Pro novou aplikaci byla zvolena platforma Microsoft .NET verze 4.0. V součastné době je využívána databáze Microsoft SQL Server 2008.